{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

✨【筍殼益生菌貓砂】新品 6/12~6/30 $189/包(單包限購兩包) $1200/1箱(含運)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
前往訂購

🤩填寫會員資料註冊會員送$150 🔥天天消費1%回饋無上限 ✨週五全商品88折 👉推薦會員再享$100

【6/10起 7-11、全家已開放取貨付款】轉帳付款已開通!!

✨【筍殼益生菌貓砂】新品 6/12~6/30 $189/包(單包限購兩包) $1200/1箱(含運)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
前往訂購

🤩填寫會員資料註冊會員送$150 🔥天天消費1%回饋無上限 ✨週五全商品88折 👉推薦會員再享$100

【6/10起 7-11、全家已開放取貨付款】轉帳付款已開通!!

✨【筍殼益生菌貓砂】新品 6/12~6/30 $189/包(單包限購兩包) $1200/1箱(含運)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
前往訂購

宏瑋寵物-團隊成員「視為己出,毛孩當家,寵愛無價」

9成的團隊成員家庭生活中都有毛孩伴隨,發展更高品質的產品,讓寵愛毛孩的毛爸毛媽們,在使用上更安心,讓毛孩跟毛爸/毛媽一同享受更美好的生活。

 

團隊成員來自各方專業的組成,有設計師、配方調配師、產品/行銷策略…等。對毛孩有著不約而同的默契=>「將毛孩視為己出,毛孩當家,寵愛無價」

秉持著對毛孩的真性情,每個成員都在各自的專業領域中研究及打造更高品質的產品。